Przedstaw przykłady form ochrony przyrody stosowanych dzisiaj na świecie .
to jest pierwsze i jeszcze jedno :)

Wymień znane ci przykłady roślin i zwierząt ,które wyginęły na skutek niewłaściwej gospodarki człowieka .
Dzięki :P

1

Odpowiedzi

2010-03-23T16:23:06+01:00
1 Parki narodowe
2 Rezerwaty przyrody
3 Parki krajobrazowe
4 Obszary chronionego krajobrazu
5 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
6 Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 7 7 przyrodniczo-krajobrazowe
8 Edukacja ekologiczna
9 Ochrona środowiska

1.mamut nie wiadomo, czy przez człowieka, tygrys prawdopodobnie żyje jeszcze w Afryce, paprotniki - wielu przedstawicieli mamy do dzis:) wymień tura czy krowę morską Stellera... rośliny, np. pięciornik płonny- ładny kwiatek był
39 3 39