Ile euro wpłacono do banku na lokatę z oprocentowaniem 1,4 % , jeśli wiadomo , że po roku odsetki zmniejszone o 20 % podatku są równe 42 euro ?
skorzystaj ze wzoru : d = k × p × t / podzielić przez 100 .

d- odsetki , k - kapitał , p - liczba procent , t- czas oprocentowania w latach .


prosiłabym z obliczeniami !
{ powinno wyjść :3750 euro }

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T18:10:12+01:00
X - szukana kwota
0,014*x - odsetki od tej kwoty ( 1,4 %)
0.20 * 0,014*x - podatek od tych odsetek ( 20 % podatek)
0,014*x - 0,2*0,014*x - odsetki pomniejszone o 20% podatku
0,014 *x - 0,0028*x = 42
0,0112*x = 42
x = 42 : 0,0112 =3750
Odp.Do banku wpłacono 3750 euro.
6 2 6
2009-10-28T18:12:51+01:00
Dane:
p=1,4%
d=52,5€
t=1 rok

100%-20%=80%

42€ - 80%
x - 100%

x=42€*100%/80%
x=52,5-d

d=kpt/100
100d=kpt
k=100d/pt
k=100*52,5/1,4*1
k=3750€
8 3 8