1. W wykropkowane miejsce wpisz brakujący przymiotnik.
... jak mucha

2. Napisz porównania z fragmentów wierszy.


"Tak za roczkiem mijał roczek
Smok nasz stał się jak wymoczek"

"To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może."

" - ...Tylko liść złoty dam Ci
i lśniącą jak czysty brylancik
na liściu kropelkę rosy..."

"Bez niej nie ruszyłbyś w drogę,
Tkwiłbyś jak kamień na miejscu.
Po latach jeszcze pamiętać
będziesz o dobrym jej sercu."

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:51:29+01:00
1.natarczywy jak mucha.


2. * Smok nasz stał się jak wymoczek"

* gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,

* lśniącą jak czysty brylancik

* Tkwiłbyś jak kamień na miejscu.