Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:53:23+01:00
1.Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
2.Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
3.Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoskiej,
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
4.Jak Czarnecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
5.Na to wszystkich jedne głosy:
“Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli.”
Wspólczesnego brak