1. Kulę o promieniu równym 10 cm . przecięto płaszczyzną odległą od jej środka o 5 cm. Oblicz promień przekroju . Wynik ma wyjść :5 pierwiastek z trzech.

2 .Oblicz pole przekroju osiowego stożka wiedzać że kąt nachylenia tworzącej l =13 cm do płaszczyzny podstawy ma miarę 30 stopni .

Jeśli ktoś może :
3.Kulę o promieniu równym 15 cm przecięto płaszczyzną odległą o 12 cm od jej środka . Narysuj ten przekrój .


Jeśli umiesz 1 zadanie to napisz i to ...
Proszę szybko

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:09:53+01:00
Wszystkie zadania są w załączniku :)
25 2 25