Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:42:04+01:00
Bakterie nitryfikacyjne zwiększają stosunek jonów azotanowych do jonu amonowego w glebie, wpływa to korzystnie na wzrost roślin gdyż jony azotanowe są łatwiej pobierane przez rośliny. Produkowane kwasy przyspieszają rozpuszczanie minerałów glebowych.

Negatywnym skutkiem są straty azotu spowodowane wymywaniem jonów azotanowych z gleby.
Biorą one m.in. udział w procesie niszczenia partii przypowierzchniowych budynków oraz kamieni zabytkowych. Powstałe na skutek utlenienia kwasy rozkładają węglan wapnia obecny w budynkach zabytkowych, a z dwutlenku węgla wiązanego w cyklu Calvina bakterie wykorzystują węgiel do budowy węglowodanów i szkieletu białkowego w komórkach

Bakterie denitryfikacyjne - grupa bakterii przeprowadzających w warunkach beztlenowych proces denitryfikacji. Bakterie odgrywają kluczową rolę w krążeniu azotu w przyrodzie, uwalniając go w formie wolnej do atmosfery

2 2 2