Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Długość boku c to 90% długości boku a. Długość boku d to 120% długości boku b. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d.

1

Odpowiedzi

2009-10-28T18:10:45+01:00
Pierwszy prostokąt - ab
drugi prostokąt - cd=0.9a*1.2b= 1,08ab

(1,08ab:ab)*100%= 108%

stanowi 108%