Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T15:59:27+01:00
W Polsce za panowaniem Kazimierza Wielkiego nastąpiły zmiany takie jak :

- wyprowadzenie państwa z izolacji politycznej,
- rozwiązanie sporu z Krzyżakami i zakończenie wojny z Czechami,
- przedłużenie o rok rozejm z zakonem,
- odziedziczenie państwa okrojonego z dwóch głównych dzielnic.


to tak krotko , ale jak chcesz bardziej rozwiniete to napisz na Prv:)
3 5 3
2010-03-23T16:09:31+01:00
Za KAzimierza WIlkiego nastąpiło bardzow wiele zmian, które miały w póóźniejszych czasach wielkie znaczenie w kraju. Król ten wykupił za dużą sume od Jana Luksemborskiego pretensje do tronu polskiego. Jednak Śląsk cały czas pozostawał jako lenno księstwa śląskiego.W dobrych stosunkach był kazimierz Wileki z Litwą i Węgrami. Jego córka Elżbieta zostałą wydana za mąż za cesarza KArola IV. W 1343 roku podpisano pokój w Kaliszu w którym Polska odzyskała część ziem, a inne ziemie dostały się w ręke krzyżaków jako jałmużna od króla polskiego. Wykorzystując tą sytuacje król polski postanowił zająć ruś halicką dzięki ktrórej mógł by się rozwijać handel na morzu czarnym. Istotnym wydarzeniem był zjazd w 1364 roku w Krakowie u Wierzynka do którego przybyło wielkie pospólstwo z wielu krajów. Naruszano tam m.in sprawę turecką. W tym rónież roku powstała akademia krakowska pod zwierzchnictwem papieża i cesarza w której najważniejszym wydziałem były sztuki wyzwolone. Został ustalony jeden podatek-poradlne 12 groszy od łana. Uporządkowano także sprawy handlu dalekośiężnego. Ustalono przymus drogowy i prawo składu. powołano sąd królewski oraz wystąpił nowy podział jednostki podziału administracyjnego na czele którego stali starostowie powoływani przez króla. Występowała monarcha stanowa. Polskę zaczęto nazywać koroną królestwa Polskiego. Wydano dwa statuty prawne w Wielkopolsce-w piotrkowie oraz w Małopolsce- w Wiślicy.
7 3 7