Mama upiekła dwa ciasta: tort w kształcie walca o średnicy 30 cm i wysokości 6 cm oraz babkę w kształcie półkuli o promieniu 12 cm. Z obu ciast wykroiła kawałki równe ich1/2 . Czy otrzymane w ten sposób porcje ciasta mają równe objętości?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:15:46+01:00
Walec
v=πr²H
d=30cm
r=30÷2
r=15cm
H=6cm
V=π15²×6
V=225π×6
V=1350π
V=1350πcm³
1350π-12/12
x-1/12
x=1/12×1350π÷12/12
V=112,5πcm³
półkula
V=4/3πr³
V=4/3π12³
V=4/3π1728/÷3
V=4π576
V=2304πcm³
V=2304π÷2
V=1152πcm³
1152π-12/12
x-1/12
x=1152×1/12÷12/12
V=96cm³
Odp: Nie mają równych objętości walec ma większą objętość.
PS. Naniosłam poprawki tak jak prosiłaś zamiast 1/2 jest 1/12