Zadanie 1. Uzupełnij podany tekst.
Legiony ............. zostały utworzone w 1797 roku we Włoszech w celu walki z ........... Polskim. Polacy mieli nadzieje że walczą u boku Francji doprowadzą do odzyskania ............. Początkowo Francja pomijała sprawę polską a cześć Legionów wysłano na wyspę San ............ - do koloni francuskiej by tłumiły powstanie tamtejszej ludności która zbuntowała sie władzy Francuzów.

Zadanie 2. Dopisz wydarzenia do podanych dat.
a.1797-
b.1807-
c.1812-
d.1815-
e.1830-
f.1863-
g.1901-

Zadanie 3. Podaj przyczyny wybuchu powstania listopadowego.
a.
b.
c.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:15:33+01:00
Zadanie 1. Uzupełnij podany tekst.
Legiony ...POLSKIE... zostały utworzone w 1797 roku we Włoszech w celu walki z ...okupantem... Polskim. Polacy mieli nadzieje że walczą u boku Francji doprowadzą do odzyskania ....niepodległośći... Początkowo Francja pomijała sprawę polską a cześć Legionów wysłano na wyspę San ...Domingo... - do koloni francuskiej by tłumiły powstanie tamtejszej ludności która zbuntowała się władzy Francuzów.

Zadanie 2. Dopisz wydarzenia do podanych dat.
a.1797- Józef Wybicki napisał tekst Mazurka Dąbrowskiego.
b.1807- Napoleon Bonaparte wydał dekret ustanawiający na zajętych przez wojska francuskie ziemiach polskich rząd tymczasowy pod nazwą Komisji Rządzącej.
c.1812- Napoleon Bonaparte utworzył złożony z Polaków 5 Korpus Wielkiej Armii.
d.1815- 26 lutego – Napoleon Bonaparte opuścił Elbę.
e.1830- 29 listopada – wybuch powstania listopadowego. W nocy młodzi słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli powstanie; wzięcie Arsenału.
f.1863- Noc z 14 na 15 stycznia – branka w Warszawie przyspieszyła wybuch powstania styczniowego.
g.1901- 20 maja – wybuchł strajk szkolny polskich dzieci we Wrześni. Doszło do zamieszek spowodowanych wprowadzeniem języka niemieckiego w nauce religii.

Zadanie 3. Podaj przyczyny wybuchu powstania listopadowego.
a. było nieprzestrzeganie przez cesarzy rosyjskich postanowień konstytucji z 1815 roku.
b. Wybuch rewolucji lipcowej w Paryżu.
c. Zła sytuacja w Królestwie Polskim.
19 4 19