W czasie wycieczki rowerowej Janek dostrzegł pasące się w oddali sarny. Zatrzymali się, aby je poobserwować. Zwierzęta znajdowały się na polance w kształtcie trapezu prostokątnego o podstawach długości 45m i 20m oraz ramionach 20m i 32m.

zad.1 Ile metrów siatki byłoby potrzebne na ogrodzenie tej polany ?

3

Odpowiedzi

2010-03-23T16:10:37+01:00
45m+20m+32m+20m=117m
Odp.Potrzeba by było 117m siatki. :)
2010-03-23T16:14:00+01:00
2010-03-23T16:44:33+01:00
Obw=a+b+c+d
a=45m
b=20m
c=20m
d=32m
Obw=45+20+20+32=117m

Odp. Byłoby potrzebne 117 metrów siatki.