1.Uzupełnij chcemat przebiegu bodzca świetlnego w gałce ocznej i jego zamianę na impulsy nerwowe:

Promień świetlny->...->żrenica->...->...->...->nerw wzrokowy- zamiana bodzca świetlnego na impuls nerwowy-> ośrodek wzroku w płacie... mózgu

1

Odpowiedzi

2010-03-23T18:01:21+01:00
Promień świetlny->komora przednia oka ->źrenica-> soczewka ->ciało szkliste -> siatkówka ->nerw wzrokowy- zamiana bodźca świetlnego na impuls nerwowy-> ośrodek wzroku w płacie potylicznym mózgu.
2 5 2