1. Budowa komórki człowieka (wymienić elementy budowy i podać ich funkcje - 4 elementy)
2. Porównać mitozę i mejozę.
3. Wymienić etapy oddychania komórkowego i podać główny cel oddychania.
4. Wymienić typy tkanek człowieka i ich rodzaje.
5. Narysować neuron.

pytania dosyć proste, nie powinno być problemu. z góry dzięki.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:55:52+01:00
Zadanie 1
-błona komórkowa (chroni wnętrze komórki, oddziela środowisko wewnętrzne komórki od zewnętrznego)
-lizosom (rozkład wchłoniętych substancji, a także produktów odpadowych,trawienie wewnątrzkomórkowe)
-rybosom (biosynteza białek)
-siateczka śródplazmatyczna (gładka-miejsce syntezy lipidów, szorstka-miejsce syntezy białek)

zadanie 2
MITOZA-podział komórki (jądra komórkowego) na dwie potomne komórki (2jądra potomne) o takiej samej liczbie garniturów chromosomowych i takim samym zestawie genów (cech)

MEJOZA-podział komórki (jądra komórkowego) na cztery potomne o zmiejszonej o połowę liczbie garniturów chromosomowych (w wyniku redukcji R!) oraz zmienionym zestawie genów (cech) w wyniku procesu crossing over.

zadanie 3
etapy oddychania komórkowego:
I etap- glikoliza- zachodzi w cytoplaźmie komórki
II etap- cykl Krebsa- zachodzi w matriks mitochondrium
III etap- utlenianie końcowe=łańcuch oddechowy- zachodzi na grzebieniach mitochondrium

Celem odddychania jest uwolnienie energii niebędnej do wykonywania czynności życiowych.

zadanie 4
Tkanka łączna właściwa:
-tkanka łączna wiotka
-tkanka łączna zbita
-tkanka łączna tłuszczowa (żółta i brunatna)
-tkanka łączna siateczkowata
Tkanka łączna oporowa:
-tkanka chrzęstna
-tkanka chrzęstna szklista
-tkanka chrzęstna sprężysta
-tkanka chrzęstna włóknista
Tkanka kostna
-tkanka kostna zbita
-tkanka kostna gąbczasta
Tkanka łącza płynna
-krew
-limfa
1 5 1
2010-03-23T16:57:06+01:00
1.CYTOPLAZMA - to główna część protoplastu.Jest to ciągliwa, lepka, elastyczna, galaretowata masa będąca w ciągłym ruchu.
Błony komórkowe są zbudowane z lipidów i białek, mają charakter półprzepuszczalny i odgrywają rolę w metabolizmie oraz wydalaniu.
Retikulum endoplazmatyczne - jest to błoniasty system kanalików biorących udział w transporcie różnych substancji
Aparat Golgiego - to strukturu błoniaste leżące jedna na drugiej.Występuje w pobliżu jądra.
Rybosomy - są to ziarniste twory zbudowane z RNA i białek.biorą udział w biosyntezie białka.Zwykle są połączone w łańcuszki.
2.MITOZA - to podział jądra komórkowego, w wyniku którego dochodzi również do podziału cytoplazmy i powstają komórki potomne o jądrach zawierających taką samą liczbę chromosomów jak jądro komórki macierzystej.Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych i prowadzi do ich namnażania.
MEJOZA - to podział jądra komórkowego podczas którego redukuje się liczba chromosomów.Zachodzi ona w macierzystych komórkach zarodników oraz gamet.
3.Oddychanie komórkowe, oddychanie wewnętrzne, utlenianie biologiczne, procesy enzymatyczne przebiegające w każdej komórce żywego organizmu, w których wyniku cząsteczki węglowodanów, kwasów tłuszczowych i aminokwasów zostają ostatecznie rozłożone na dwutlenek węgla i wodę, a powstająca energia zostaje zachowana i zmagazynowana w postaci użytecznej biologicznie.
4.Tkanka nabłonkowa

Główną rolą tkanki nabłonkowej jest pokrywanie i ochrona ciała, narządów oraz jam ciała. Nabłonek stanowi również źródło wielu tworów, takich jak wici, włoski czy kosmki.

Systematyka nabłonka dzieli go na: pokrywający, wydzielniczy (gruczoły), ruchowy, transportujący (w jelitach), rozrodczy oraz zmysłowy (odbiera bodźce).
Tkanką łączna

Głównym zadaniem tkanki łącznej jest spajanie (łączenie) innych tkanek, a także ochrona oraz nadanie kształtu i podpory ludzkiemu ciału.

Tkanka łączna to pojęcie stosunkowo szerokie, objmujące bardzo zróżnicowane względem siebie tkanki: kostną, chrzęstną, galaretowatą, tłuszczową, krew oraz limfę.
Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa gładka - występująca przede wszystkim w narządach wewnętrznych, praca mięśni zbudowanych z tkanki gładkiej nie podlega naszej woli.

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (szkieletowa) - funkcjonowanie mięśni szkieletowych zbudowanych z tkanki poprzecznie prążkowanej opiera się na działaniu naszej woli. W największym skrócie mięśni tych używamy do poruszania się.

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (serca) - pomimo tego, że włókna tkanki poprzecznie prążkowanej serca budową przypominają te ze swojego odpowiednika szkieletowego, ich praca nie podlega kontroli naszej świadomości.
Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa spełnia kluczową rolę dla funkcjonowania organizmu człowieka. Służy do odbierania, przekazywania i przetwarzania informacji ze strony otoczenia.

Z tkanki nerwowej zbudowany jest ośrodkowy (mózgowie i rdzeń kręgowy) oraz obwodowy układ nerwowy.
5.W załaczniku
2 5 2