Potrzebuję przetłumaczenia Polskiego na Angielski . Nie z internetu . Z internetu będe odrzucał i zostaną minusowe pkt wam na koncie :
Oto tekst:
Gdy Stev wyszedł z samochodu szedł w stronę, gdzie coś leżało na drodze .Kiedy był już na miejscu zobaczył człowieka, który został przez kogoś potrącony , leżący martwo . Wtedy z lasu szybko wybiegli męzczyzni z broniami , okazało się że to bandyci , bohater miał już prawie łzy w oczach . Już był pewny że to jego koniec . Bandyci zażądali od niego pięniedzy , ale okazało się że Stev nie miał ani grosza . Wtedy wzieli go za ręce i nogi nie dając mu żadnej szansy ucieczki i włożyli go do bagażnika . Bohater gdy był w bagażniku już tylko myślał co z nim dalej będzie , czy ma jeszcze szanse na dalsze życie , z każdą sekundą był coraz bardziej zdenerwowany . Gdy samochód się zatrzymał , wzięli go wtedy za ręce i szli w stronę opuszczonego domu w lesie .Weszli do środka wzieli sznurek i związali do krzesła . Wtedy przestępcy musieli na chwile wyjechać , kazali mu się nigdzie nie ruszać .Stev zabrał się szybko do roboty i myślał jak stąd uciec , zobaczył szuflade, a w niej nóz i bardzo się ucieszył .Następnie wziął przeciął line i jak najszybciej uciekł z domu . Wlazł do Auta i kierował się w strone miasta i zobaczył komende policji , więc do niej wszedł . Wszystko omówił z dokładnością jak to było , jak byli ubraniu i jak wyglądlali. I powiedzial im gdzie się znajduje ten , dom co go tam zamkneli . Wtedy policjanci szybko ruszyli w stronę domu . Przeczekali chwile i gdy bandyci się pokazali,weszli do domu .Policjanci tam się i nakazali im dać ręce do góry . Gdy bandyci ich zobaczyli , pozostało im nic innego jak się podać i tak też uczynili .Stev zobaczył ich już ubranych w kajtanki , był spokojny . Bohater podziękował policjantąm i wyszedł .

3

Odpowiedzi

2009-10-29T08:22:54+01:00
When Steve left the car, he went in the direction where something was lying on the road. When he was at this placehe, saw a man who was hit by someone, lying dead. Then quickly of the woods ran out men with weapons, it appeared that the criminals, the hero had almost tears in his eyes. He was already sure that this is his end. Bandits demanded money from him, but it turned out that Steve did not have a penny. Then they took him by the arms and legs do not give him any chance of escape, and put it in the trunk. When hero was in the trunk just only thought of what wil be with him, or have a chance to further life, with every second he was becoming increasingly nervous. When the car stopped, then took him by the hand and walked toward the abandoned house in the woods. They went inside and they took string and tied him to a chair. If the offender had to leave for a moment, told him not to move anywhere. Stev quickly began to work and think how to escape from here, saw the drawer, a knife in it and very pleased. Then he crossed the line and as soon as he ran away from home. Climbed into the car and headed toward the city and saw the police command, so it went. Everything discussed with precision what it was like they were dressed and how they look. And he told them where is the one house, where he was closed. Then the police moved quickly toward the house. Waited a moment, and when the robbers showed up, went into the house. The policemen ordered them to give up arms. When the bandits saw them, left them with nothing else to give, and so they did. Stev saw them already dressed in handcuffs, he was calm. Hero thanked the policeman and walked out.
  • Użytkownik Zadane
2009-10-29T10:30:10+01:00
When Stev went out from car went in side where something lay on road .When he was already on place he saw man which became by jostled someone , lying lifelessly . Men from forest quickly ran out from weapons then , it turned out that then bandits , hero had in eyes already almost tear . Certain that this his end was already . Bandits demanded from him moneys , but it turned out that Stev had not nor grosz . Then the took him for hand and the leg not giving him no chance of escape and they put him to boot . Hero when he was in boot already only he thought with him what further it will be , or there are chances on more far life , with every second yet he was more and more more nervous . When car stopped , they took him for hand then and they went in side
deserted house in forest .Wzieli entered to centre string and they tied to chair . Criminals had on moments to leave then , he was told nowhere to does not touch .Stev took quickly
to work and he thought how to run away from here , he saw drawer, and in her knife and he was glad very .He took then line cut and he ran away from house how the city quickly
. He got to Car and he acted in strone of city and the komende of police saw so he to her entered . He talked over with exactitude all how this was , as they were clothes and how llok. And tooking them where this , house is what him there zamkneli . The policemen quickly moved in side of house then . They waited moments and when bandits showed, they entered to house .Policemen there oneself and they ordered them to give to mountain hand . When bandits their saw , nothing of different stayed them how passing and they made so also .Stev saw already them dressed in handcuffs, he was calm . Hero thanked policemen and he went out .


Ta pod spodem Eweluś to ma źle przeciez to jest czasownik 'have got' !! nie sie nauczy go i pozniej rozwiazuje zadania.
2009-10-29T11:31:04+01:00
When Steve left the car, he went in the direction where something was lying on the road. When he was at this placehe, saw a man who was hit by someone, lying dead. Then quickly of the woods ran out men with weapons, it appeared that the criminals, the hero had almost tears in his eyes. He was already sure that this is his end. Bandits demanded money from him, but it turned out that Steve did not have a penny. Then they took him by the arms and legs do not give him any chance of escape, and put it in the trunk. When hero was in the trunk just only thought of what wil be with him, or have a chance to further life, with every second he was becoming increasingly nervous. When the car stopped, then took him by the hand and walked toward the abandoned house in the woods. They went inside and they took string and tied him to a chair. If the offender had to leave for a moment, told him not to move anywhere. Stev quickly began to work and think how to escape from here, saw the drawer, a knife in it and very pleased. Then he crossed the line and as soon as he ran away from home. Climbed into the car and headed toward the city and saw the police command, so it went. Everything discussed with precision what it was like they were dressed and how they look. And he told them where is the one house, where he was closed. Then the police moved quickly toward the house. Waited a moment, and when the robbers showed up, went into the house. The policemen ordered them to give up arms. When the bandits saw them, left them with nothing else to give, and so they did. Stev saw them already dressed in handcuffs, he was calm. Hero thanked the policeman and walked out.