Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:24:57+01:00
WZGLEDEM PARLAMENTU:
*zarzadzanie wyborow i zwolywanie pierwszego posiedzenia obu izb
*inicjatywa ustawodawcza
*prawo weta zawieszajacego wobec ustaw parlamentu /sejm moze je odrzucic wiekszoscia 3/5 glosow/
*podpisywanie ustaw i ich oglaszanie
*prawo skrocenia kadencji sejmu, gdy nei uda sie mu wylonic rzadu lub nie uchwali budzetu w wyznaczonym terminie
*wystepowanie z wnioskiem do sejmu o powoloanie prezesa NBP
*prawo zwracanai sie do Trybunaly Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodnsoci ustaw z konstytucja

WZGLEDEM RADY MINISTROW :
*powolywanie rzadu
*dokonywanie zmian w rzadzie na wnisoek premiera
*zwolywanie w sprawach szczegolnej wagi Rady Gabinetowej
*wystapienie z wnioskiem do sejmu o pociagniecie czlonka Rady Ministrow do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu


WZGLEDEM WLADZY SADOWNICZEJ:
*powolywanie sedziow na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa
*powolywanie prezesow NSA, SN, TK oraz jednego czlonka Krajowej Rady Sądownictwa

W ZAKRESIE SPRAW ZAGRANICZNYCH:
*reprezentowanie panstwa w stosunkach zagranicznych
*ratyfikowanie i wypowiadanie umow miedzynarodowych
*mianowani i odwolywanie przedstawicieli Polski w innych panstwach lub przy organizacjach meidzynarodowych
*przyjmowanie listow uwierzytelniajacaych oraz odwolujacych przedstawicieli innych panstw w Poslce


ZWIERZCHNICTWO NAD SILAMI ZBROJNYMI I OBRONNOSCIA:
*w czasie pokoju sprawowanie wladzy za posrednictwem ministra obrony
*w sytuacji zagrozenia zarzadzanei powszechna lub czesciowa mobilizacje
*wydawanie decyzji o uzyciu sil zbrojnych dla obrony kraju
*zarzadzanie wprowadzenia stanu wyjatkowego, gdy nie moze tego uczynic parlament

TRADYCYJNE UPRAWNIENIA:
*nadawanie obywatelstwa polskeigo
*nadawanie orderow i odznaczen
*prawo laski
*nadawanie tytulow profesorskich
39 4 39