Bardzo proszę o obliczenia.!!!

1.Dana jest funkcja: y=2x-6
a)jaka to jest funkcja?(malejąca, rosnąca, stała.)
b)podaj jej miejsce zerowe
c)narysuj wykres tej funkcj
d)napisz, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie
e)napisz, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne
f)podaj przykład funkcji, której wykres jest rownolegly do danego,
g)podaj przykład funkcji, której wykres przecina sie z danymi na osi y

2.Uzupełnij zdania:
Jeżeli funkcja jest malejąca, to argument ......... a wartości funkcji.......
Wykresy funkcji liniowych przecinaja sie na osi y, jezeli maja taki sam............
Elementy dziedziny nazywamy ............ funkcji
Miejscem zerowym funkcji nazywamy........... dla którego wartość funkcji wynosi..........

3.Ile wynoszą współczynniki "a" i "b" w funkcij y=3x-2?

4.Jakie to są funkcje?(malejąca rosnąca stała)
a)y=-5x+7
b)y=-4-2x
c)y=6
d)y=5x-5
Z góry dziękuje ;****

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:05:54+01:00
ZAD 1
a) f. rosnąca
b) f(x)=0
2x-6=0
2x=6
x=3 - miejsce zerowe
d) f(x) >0
2x-6>0
x>3
odp. dla x>3 fynkcja przyjmuje wartosci dodatnie
e)f(x)<0
robimy to samo...
odp. dla x<3 funkcja przyjmuje wartosci ujemne
f) funkcja jest rownolegla do naszej gdy wspolczynnik kierunkowy a jest taki sam, naszym wspolczynnikiem jest liczba 2 bo stoi przy x wiec funkcja rownolegla do naszej moze byc np:
y = 2x-5
y=2x+8
y = 2x +0.5

zad.3
a = 3
b = -2

zad.4
a) malejaca
b) malejaca rosnaca
c) stala
d) rosnaca

zależy to od wspolczynnika kierunkowego