Dany jest związek organiczny o wzorze:

............C₂H₅
.............. I
CH₃ - CH - CH - CH₂ - CH - (CH₂)₂ - CH₃
........I...................I
....... CH₃....... CH₃ - CH - CH₃

Dla podanego związku napisz:
- nazwę systematyczną
- wzór ogólny szeregu homologicznego do którego należy związek
- reakcję całkowitego spalania tego węglowodoru
- określ rzędowość węgla

z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:42:06+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Dla podanego związku napisz:
- nazwę systematyczną
3-etylo-2-metylo-5-izopropylooktan

- wzór ogólny szeregu homol
C14H30

- reakcję całkowitego spalania tego węglowodoru
2 C14H30 + 43 O2---->28 CO2 + 30 H2O

- określ rzędowość węgla
Rzędowość węgli w łańcuchu głównym kolejno od lewej strony
1, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 1
Rzędowość węgli w podstawnikach
-CH3---1 rzędowy
-CH2-CH3---kolejno 2, 1
CH₃ - CH - CH₃----kolejno 1,3,1

W razie niejasności pisz
1 5 1