Wykonaj podane działania, a wynik doprowadź do najprostszej postaci (to znaczy przedstaw w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej).
a) (7x-2y)(-3x+9y-8)
b) 2(a+3)(a-b)+3(b-2)(a-b)
c) 3a(2a-7)-(2a+1)(3a-4)
d)2[a-2b-5(3b-4a)]-(a-b)
e)(2a-3b+1)(8a+b)+9(a-b)
f) 5x(2-7x)-(3x+4)2x
h) 6(2-y)(5x+y)+3(x+y)(x-8)1

Odpowiedzi

2009-10-28T18:55:15+01:00
To na początek tam gdzie ma być to kwadratu np. x to będę pisać k :) a gdzie do potegi trzeciej będzie s :)

a) (7x -2y)(-3x+9y-8)= -21xk + 63xy - 56x + 6xy - 18yk - 16y = -71xs + 69xkyk - 18yk

b) 2(a + 3 )(a-b) + 3(b-2)(a-b)= 2(ak-ab+3a-3b)+ 3(ab -bk-2a+2b)= 2ak - 2ab + 6a - 6b+3ab-3bk-6a+6b=ab+2ak-3bk

c) 3a(2a - 7)-(2a+1)(3a-4)= 6ak - 7-6ak-8a+3a-4=-5a-11

d)2[a-2b-5(3b -4a)]- (a-b) = 2(3ab-4ak-6bk+8ab-15b-20a)-(a-b)=6ab- 8ak-12bk + 18ab-30b-40a-a+b= 24ab - 8ak - 42bs - 39a +b= 24ab - 47as-41bk ( nie wiem czy dobrze ale raczej tak ;))

e) (2a - 3b +1)(8a+b)+9(a-b)=16ak+2ab-24ab-3bk+8a+b+9a+9b= 16ak - 22ab + 17a-8b

f) 5x(2-7x)-(3x+4)2x=10x-35x-6x+8x=-23X

h)6(2-y)(5x+y)+3(x+y)(x-8)=12-6y(5x+y)+3x+3y(x-8)=60x+12y-30xy-6yk+3xk-24x+3xy-24y=36x-12y-27xy-6yk+3xk=39xs-18yk-27xy

koniec :) nie zapomnij co to k a co s :p