T:JAK SKUTECZNIE NAPRAWIĆ RZECZPOSPOLITĄ:

Wyjaśnij dlaczego naprawę Rzeczypospolitej rozpoczęto od reformy oświaty.

T:ROZBIORY POLSKI

Odpowiedz na pytania dotyczące alegorii.
a)Co jest tematem alegorii?
b)Kto przewodzi dyskusji?
c)Jaką postawę przyjmują monarchowie?
d)W jakim położeniu był król Stanisław August Poniatowski.

T:BOHATEROWIE NOCY LISTOPADOWEJ

Wymień w punktach a,b,c,d skutki powstania listopadowego.

T:ROMANTYCY I POZYTYWIŚCI.

Wyjaśnij dlaczego mówimy że Henryk Sienkiewicz pisał "ku pokrzepieniu serc"

T:CZASY NOWYCH ODKRYĆ I WYNALAZKÓW

1.Opisz zmiany jakie nastąpiły w rolnictwie w 2 połowie XIX wieku.

2.Wyszukaj w encyklopedii informacje na temat polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie.Wymień odkrycia jakich dokonała.


T:NOWINY I NOWINKI NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

Opisz w 5 zdaniach zmiany jakie nastąpiły w wyglądzie miast w XIX wieku.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T16:31:50+01:00
1.Opisz zmiany jakie nastąpiły w rolnictwie w 2 połowie XIX wieku.

2.Wyszukaj w encyklopedii informacje na temat polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie.Wymień odkrycia jakich dokonała.

odp :odkrycie polonu i radu Druga nagroda Nobla, w 1911 r. z dziedziny chemii za wyodrębnienie w stanie czystym preparatów radu oraz radu w stanie metalicznym.

Od razu mówie ze to z inter.
33 4 33