Odpowiedzi

2010-03-23T16:34:35+01:00
.
. Wrocław, 12.12.2006 r.
Jan Kowalski
ul. Kasprowicza 199
51-141 Wrocław
Tel. kom.: 606 123 321

. Biuro Projektów Infrastrukturalnych
. we Wrocławiu Sp. z o.o.
. ul. Kasprowicza 299
. 51-141 Wrocław

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie odbycia praktyk w Biurze
Projektów Infrastrukturalnych we Wrocławiu, ponieważ moim celem zawodowym
jest zdobycie uprawnień i praca w firmie zajmującej się projektowaniem i
wykonawstwem.
Jestem studentem V roku Wydziału Inżynierii Środowiska o specjalizacji:
Wodociągi i Kanalizacja Politechniki Wrocławskiej. Kierunku studiów nie
wybrałem przypadkowo, dlatego też zdobycie doświadczenia w Biurze Projektów
Infrastrukturalnych Sp. z o.o. wpłynęłoby kształcąco na mój rozwój pod względem
praktycznym i zawodowym. Podczas praktyk w trakcie studiów nabyłem ogólnego
rozeznania w branży. Poznałem pracę w biurze jak i w terenie. Posiadam
umiejętności w zakresie projektowania instalacji sanitarnych zdobytych na
ćwiczeniach projektowych na uczelni.
Jestem osobą rzetelną i odpowiedzialną. Potrafię dostosować się do różnych
warunków, pracować pod presją czasu i konsekwentnie realizuję plany. Jestem
otwarty na nowe wyzwania i gotowy do zdobywania wiedzy. Posiadam
umiejętności pracy i współpracy w grupie i wierzę, iż jestem w stanie sprostać
Państwa oczekiwaniom.
Proszę o przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby.

Z poważaniem
...
1 1 1