Rozwiąż równanie:
a)3(y+2)=5
b)y+3-(1-y)=3,5
---
2

Rozwiąż równanie:
a)8x-0,2=8x-0,1
b)0,01x+17=-0,16x
c)-0,07(10x-1)=0,3x
Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie.
a)Liczba o 3 większa od x jest 3 razy większa od x
b)Liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejszaa od x
c)120% liczby x jest o 7 większe niż połowa liczby x
d)Jeżeli zmniejszymy liczbę x o 30%,to otrzymamy liczbę o 8 od niej mniejszą
Proszę o rozwiązanie i napisanie jak to się robi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:39:33+01:00
A)3(y+2)=5
3y+6=5
3y=5-6
3y=-1
y=-1/3
b)y+₃-(1-y)=3,5
y+3-1+y=3,5
2y=3,5+1-3
2y= 1,5
y=0,75
Rozwiąż równanie:
a)8x-0,2=8x-0,1
8x-8x=-0,1+0,2
0=0,1
rownanie spprzeczne
b)0,01x+17=-0,16x
17=-0,16x+0,01x/*100
1700=-16x+x
1700=-15x /:-15
x=113 i 1/3
c)-0,07(10x-1)=0,3x
-0,7x+0,07=0,3x
0,07=x
Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie.
a)Liczba o 3 większa od x jest 3 razy większa od x
x+3=3x
3=3x-x
3=2x/:2
x=1i1/2
b)Liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejszaa od x
x-5 = 1/2x
1/2x=5 / *2
x=10
c)120% liczby x jest o 7 większe niż połowa liczby x
1,2x=1/2x+7
0,7x=7/*10
7x=70 / : 7
x=10

d)Jeżeli zmniejszymy liczbę x o 30%,to otrzymamy liczbę o 8 od niej mniejszą
Proszę o rozwiązanie i napisanie jak to się robi.

0,7x=x-8
-0,3x=-8 / *10
-3x=-80 / *-1
3x=80 / :3
x= 26 i 2/3

x przenosisz na jedna strone a liczby na druga i doprowadzasz x tak aby byl tylko jeden caly

licze na naj