Odpowiedzi

Czynniki rozwoju rolnictwa:
*przyrodnicze:
- szerokość geograficzna,
- rzeźba terenu,
- warunki klimatyczne (opady, temperatura, długość okresu wegetacyjnego),
- gleby (żyzność),
- szkodniki,
- choroby roślin i zwierząt.
*pozaprzyrodnicze:
- używanie środków ochrony roślin i nawozów,
- stosowanie maszyn i urządzeń,
- polityka rolna państwa,
- wielkość gospodarstw rolnych,
- wykształcenie rolników i poziom kultury rolnej,
- zastosowanie inżynierii genetycznej.

Na 100% dobrze, bo z podręcznika ;)).
87 4 87