Odpowiedzi

2009-10-28T18:26:22+01:00
W czasach Imspresjonizmu stanowczo dominowały jasne kolory. Malarze unikali ciemnych barw, natomiast powiększyli swoją paletę jeżeli chodzi o kolory tęczy.
2009-10-28T18:27:27+01:00
Impresjonizm opierał się na obserwacjach zmian w wyglądzie przedmiotów w zależności od natężenia i rodzaju światła, pory dnia lub roku itd. Impresjoniści tworzyli swe dzieła głównie w plenerze, utrwalali swoje bezpośrednie wrażenia zmysłowe, które oparte były na wnikliwych studiach nad wzajemnym stosunkiem światła ikoloru (których konsekwencją było odrzucenie zasady barw lokalnych izastąpienie źródła światła grą refleksów). Nurt ten cechowały: swobodna technika malarska, nowa konstrukcja obrazu (asymetryczna kompozycja, silne skróty, zbliżenia), szkicowość, prowadząca do stopniowej dematerializacji przedmiotów przez zagubienie modelunku izatarcie konturów. Tematyka: pejzaż, martwa natura, rzadziej występowały kompozycje figuralne (scena rodzajowa, atakże portret, akt).
2009-10-28T18:27:54+01:00
Nazwa impresjonizm pochodzi od słowa ''impresja''-przelotne wrażenie, a także od obrazu Claude Moneta ,,Impresja, wschód słońca''.Główne tematy, takie jak pejzaż i martwa natura, należało namalować tak jak się je dostrzegało w danej chwili.