F) (-3,6) × ⁴/₉
k) (- 2 ⅔) : 1,2
g) (-2,1) × (-4 ²/₇)
l) ⅔ : (-6)
h) - ⁷/₈ : (- 5,6)
m) (- 0,45) : 1 ⅘
i) ⁹/₁₀ : (- ³/₄)
n) (- 2,75) : (- 2,2)
j) (-1 ½) : (- 0,06)
o) (-3,5) : (- 1 ⅖)

Błaagaam SZYBKO !!!
Ważne bardzo ! Byłam chora i tego kompletnie nie rozumiem ; < .
Jestem cienka z matmy . Odpowiedź ma być pełna ( ma być z obliczeniami nie tylko sam wynik ) inaczej zgłaszam spam albo błędną odpowiedź !
Pliis szybko . WAŻNE !


Jak coś to to jest zadanie 3 strona 157 podręcznik "Matematyka z plusem 6"

2

Odpowiedzi

2010-03-23T16:54:19+01:00
F) (-3,6) × ⁴/₉=-3 i6/10 * 4/9=-36/10*4/9=-8/5
g) (-2,1) × (-4 ²/₇)=-2 i 1/10 * (-30/7)=-21/10*(-30/7)=9
h) - ⁷/₈ : (- 5,6)=-7/8 :(-5 i6/10)=-7/8 :(-56/10)=-7/8 * (-10/56)=5/32
i) ⁹/₁₀ : (- ³/₄)=9/10 * (-4/3)=-6/5=-1 i 1/5
j) (-1 ½) : (- 0,06)=-3/2 :(-6/100)=-3/2 *(-100/6)=50/2=25
k) (- 2 ⅔) : 1,2=-8/3 : 1 i 2/10=-8/3:12/10=-8/3*10/12=-20/9=-2 i 2/9
l) ⅔ : (-6)=2/3 : (-6/1)=2/3 *(-1/6)=-1/9
m) (- 0,45) : 1 ⅘=-45/100 : 9/5=-45/100 * 5/9=-5/20=-1/4
n) (- 2,75) : (- 2,2)=-2i75/100 : (-2 i 2/10)=-275/100 : (-22/10)=
=-275/100 *(-10/22)=55/44=1 i 11/44
o) (-3,5) : (- 1 ⅖)=-3 i 5/10 :(-7/5)=-35/10 *(-5/7)=5/2=2 i 1/2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:04:06+01:00
Odpowiedź w załączniku :)