1. Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego.
a) 2-4a dla a= -5
b) 1½b +¾ dla b= ½
c) 8c² - 13 dla c= -2
d) ⅓ - 2d przez( kreska ułamkowa i w mianowniku 5) dla d=⅓
e) e³ + e² + e dla e= -4
f) 0,25(f - 0,5) + 0,2 dla f= -0,5


2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia 5x - 2y dla:
a)x= 1, y= 2
b)x=2, y= -1
c)x= -½, y= -1¼
d)x= -0,2 , y= 1,5


:) ;*

2

Odpowiedzi

2010-03-23T16:50:30+01:00
1.a)2-4a=2-4*(-5)=2+10
b)1 1/2 b+3/4=3/4b+3/4
c)8c(kwadrat)-13=8*4-13=32-13
d)
e)e³ + e² + e=12e+8-4=16
f) 0,25(f - 0,5) + 0,2=0,25*(-0,5)-0,5+0,2=-0,425
2010-03-23T17:04:43+01:00
1.
a) 2 - 4 × -5 = 2 + 20 = 22
b) 1½ × ½ +¾ = ¼ + ¾ = 1
c) 8 × -2² - 13 = 8 × 4 - 13 = 32 - 13 = 19
d) nie wiem ;)
e) -4³ + -4² + (-4) = -64 + 16 -4 = -52
f) 0,25(- 0,5 - 0,5) + 0,2 = 0,25 × (-1) + 0,2 = -0,25 + 0,2 = 0,45

2.
a) 5 × 1 - 2 × 2 = 5 - 4 = 1
b) 5 × 2 - 2 × -1 = 10 - (-2) = 12
c) 5 × -½ - 2 × -1¼ = -2,5 - 3,5 = -6
d) 5 × -0,2 - 2 × 1,5 = -1 - 3 = -4