Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T19:03:40+01:00

1. Ile moli H₃PO₄ można otrzymać z 14,2 P₄O₁₀?

P₄O₁₀ + 6H₂O→ 4H₃PO₄
1mol-------------4mole
14,2mola---------x
x=14,2*4/1=56,8 mola (H₃PO₄)

2. Ile gram temu potrzeba do utlenienia 0,25 mola miedzi. jeśi powstaje tlenek miedzi II ?

2Cu + O₂ → 2CuO
2mole--32g
0,25mola---x
x=0,25*32/2=4g