Szczep harcerski liczy 300 osób. jeżeli liczba chłopców zwiększyłaby się o 60%, a liczba dziewcząt zmiejszyłaby się o 20% to w szczepie tym byłaby taka sama liczba harcerzy i harcerek. ile było w tym szczepie harcerek, a ilu harcerzy?

Jest to zadanie z zastosowaniem układów równań..

1

Odpowiedzi

2009-10-28T18:28:44+01:00
X - liczba chlopcow
y - liczba dziewczyn
x+y= 300
1,6x+0,8y=x+y
x=300-y
1,6*(300-y) + 0,8y=300-y +y
x=300-y
480-1,6y+0,8y=300
x=300-y
480-0,8y=300
x=300-y
-0,8y=300-480
x=300-y
-0,8y=-180 (*10)
x=300-y
-8y=-1800 (:-8)
x=300-y
y=225
x=300-225
y=225
x=75
y=225
1 5 1