Rozwiąż równanie:

a. 5x-6(x+7)= 8x-9(10+x)
b. 1/2[7-3(x+2)+11x]=0
c. x/3 = 2x-5/6
d. 3- x+2/4= 4+ x-1/3

podpowiedź:
/ - to jest kreska ułamkowa

1/2 to jest jedna druga w podpunkcie b
w podpunkcie c jest x/3- iks trzecich
i 2x-5 w liczniku a w mianowniku 6
w podpunkcie d jest x+2 w liczniku 4 w mianowniku i x-1 w liczniku a w mianowniku 3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:01:52+01:00
A. 5x-6(x+7)= 8x-9(10+x)
5x-6x-42=8x-90-9x
5x-6x-8x+9x=42-90
14x-14x=-48
0x=-48

b. ½[7-3(x+2)+11x]=0
½(7-3x-6+11x)=0
7/2-3/2x-6/2+11/2x=0
-3/2x+11/2x=-7/2+6/2
8/2x=-½/ :8/2
x= -1/8

5 1 5