1)Oznacz niewiadomą dowolną literą, a następnie zapisz i rozwiąż równanie.
a)Za trzy ołówki po 0,60 zł i 4 zeszyty zapłaciłam 7 zł. Ile kosztuje zeszyt?
b)W trzech klasach szóstych jest razem 72 uczniów. W klasie VI jest 26 uczniów, a w klasie VI b jest tyle samo uczniów co w klasie VI c. Ilu uczniów liczy klasa VI b?
c)Karolina ma trzy razy więcej pocztówek niż Asia, a razem mają 76 pocztówek. Ile pocztówek ma Asia?
d)Tomek zebrał o 12 grzybów więcej niż Artur, a razem zebrali 98 grzybów. Ile grzybów zebrał Artur?
2)Garnek zawierający groch z kapustą waży 4,5 kg. Pusty garnek waży 2 kg, a kapusta waży 4 razy więcej niż groch. Ile waży groch, a ile kapusta?
3)Edek jest o 3 lata starszy od Ali, a Ewa jest o 3 lata starsza od Edka.Ile lat ma Ala, jeśli Edek i Ewa mają razem 29 lat?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T16:51:11+01:00
1.

A) 3 ∧ 0,6 + 4 ∧ x = 7zł , 1,8 + 4x = 7 , 4x = 7 - 1,8 , 4x = 5,2
x = 5,2 : 4 , x = 1,3

B) 26 + x + x = 72 , 26 + 2x = 72 , 2x = 72 - 26 , 2x = 46
x = 46 : 2 , x = 23

C) 3x + x = 76 , 4x = 76 , x = 76 : 4 , x = 19

D) x + x + 12 = 98 , 2x + 12 = 98 , 2x = 98 - 12 , 2x = 86
x = 86 : 2 , x = 43

2.4,5 kg - 2 kg = 2,5 kg

x - waga grochu
4x - waga kapusty
x + 4x = 2,5 kg
5x = 2,5 kg / 2,5
x = 0,5 kg

groch waży 0,5 kg
kapusta waży 4 * 0,5 kg = 2 kg

zad3.x- ala
x+3-edek
x+6-ewa

x+3+x+6=29
2x+9=29
2x=20
x=10
ala ma 10 lat
2010-03-23T16:58:08+01:00
1.a)3*0,6+4x=7
4x=7-1,8
4x=5,2||:4
x=1,30zł
b)26+2x=72|-26
2x=46|:2
x=23
c)x-l.pocztówek Asi
3x-l. pocztówek Karoliny
x+3x=76
4x=76|:4
x=19
19*3=57
d)x-l.grzybów Artura
x+12-l.g.Tomka
x+x+12=98
2x=86|:2
x=43
43+12=55

2.x-groch
4x-kapusta
x+4x+2=4,5
5x=2,5|:5
x=0,5
0,5*4=2

3.x-wiek Ali
3+x-wiek Edka
3+x+3-wiek Ewy
3+x+3+x+3=29
9+2x=29
x=10
10+3=13
13+3=16
1 5 1