Odpowiedzi

2010-03-23T19:27:29+01:00
Z tw. Pitagorasa:
|AB|² + |BE|² = |AE|²
100 = a² + a²/4 = 5a²/4
a² = 80
a = 4√5

P = a²/2 = 40
jak masz pytania to pisz na pw
2 3 2
2010-03-23T19:46:25+01:00
W kwadracie ABCD punkt E, który jest środkiem boku BC połączono z wierzchołkami A i D. Oblicz pole trójkąta AED, jeżeli AE= 10cm

masz trójkąt prostokątny ABE
x- bok kwadratu,
BE=1/2 x

x²+(1/2x)²=10²
x²+0,25x=100
1,25x²=100
x²=100:5/4
x²=100*4/5
x=√400/5
x=20/√5
x=20√5/5
x=4√5

P=1/2*4√5*4√5
P=40 cm²