Odpowiedzi

2009-10-28T19:16:45+01:00
Kim jest jednak „dobry obywatel”? Czy jest to człowiek, która pomaga innym, jest uczynny i pomocny, a może jest patriotą? Na całym świecie jest mnóstwo dobrych ludzi, ale czy oni są rzeczywiście „dobrymi obywatelami”? Czy wystarczy tylko pomagać innym, aby stać się tym „dobrym obywatelem”? Ja uważam, że nie. Trzeba być patriotą i kochać swój kraj. Trzeba robić dla niego wszystko, co najlepsze, być oddanym swojej ojczyźnie, lecz równocześnie szanować tradycję i kulturę innych narodów. Należy starać się o jak najlepszą władzę w państwie. Wszystkie sprawy, które są ważne dla kraju i narodu, należy stawiać na pierwszym miejscy, być lojalnym wobec swojej ojczyzny, gotowym do działania na jej rzecz, odpowiedzialnym i odważnym. Jako „dobry obywatel” również należy pomagać innym. Dbać o zdrowie i życie innych. Służyć pomocą i podporą dla innych, bowiem siła narodu tkwi w ich obywatelach.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T19:39:09+01:00
1 maja 2004r. Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Będzie ona trzynastym państwem członkowskim w Unii. Niecierpliwie czekamy czekamy na to wielkie wydarzenie, ponieważ Unia Europejska jest jakby jednym wielkim państwem, a wszyscy Polacy będą traktowani na równi z obywatelami innych krajów. Jako wszyscy obywatele Polski powinniśmy pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku zjednoczonej Europy. My, wszyscy Polacy i obywatele innych narodów Europejskich musimy zadbać o to, abyśmy stali się „dobrymi obywatelami”.

Słowo obywatel ma podwójne znaczenie. Oznacz ono osobę, która łączy z państwem stosunek prawny, z którego wynikają określone prawa i obowiązki zawarte w konstytucji. Drugie znaczenie tego słowa dotyczy zaangażowania w życie publiczne, gotowość poświęcenia prywatnych interesów dla dobra ogółu.

Kim jest jednak „dobry obywatel”? Czy jest to człowiek, która pomaga innym, jest uczynny i pomocny, a może jest patriotą? Na całym świecie jest mnóstwo dobrych ludzi, ale czy oni są rzeczywiście „dobrymi obywatelami”? Czy wystarczy tylko pomagać innym, aby stać się tym „dobrym obywatelem”? Ja uważam, że nie. Trzeba być patriotą i kochać swój kraj. Trzeba robić dla niego wszystko, co najlepsze, być oddanym swojej ojczyźnie, lecz równocześnie szanować tradycję i kulturę innych narodów. Należy starać się o jak najlepszą władzę w państwie. Wszystkie sprawy, które są ważne dla kraju i narodu, należy stawiać na pierwszym miejscy, być lojalnym wobec swojej ojczyzny, gotowym do działania na jej rzecz, odpowiedzialnym i odważnym. Jako „dobry obywatel” również należy pomagać innym. Dbać o zdrowie i życie innych. Służyć pomocą i podporą dla innych, bowiem siła narodu tkwi w ich obywatelach.

Wszyscy Polacy, ale też i obywatele innych narodów powinniśmy być dla siebie wzajemnie dobrzy, szanować się wzajemnie i pomagać sobie.
Gdyby wszyscy byliby „dobrymi obywatelami”, to żyłoby się nam o wiele lepiej. Wtedy nie byłoby wojen, skandali międzynarodowych, a wszystkie państwa stałyby się jedną wielką unią. Życie stałoby się lepsze. Ja staram się być „dobrym obywatelem”. Mam nadzieję, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej coraz więcej ludzi zrozumie, że „bycie dobrym obywatelem” pomoże nam wszystkim. Dzięki temu staniemy się jednością. Obywatele wszystkich narodów nie będą żywili do siebie urazy za wyznanie, czy kolor skóry, będą wspólnie budować pozytywny wizerunek, nie tracąc przy tym przywiązania i miłości do własnej ojczyzny.

3 1 3