Odpowiedzi

2010-03-23T17:23:54+01:00
Roślinność-odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu pokrywy glebowej. Świat roślin i zwierząt wpływa na przebieg wietrzenia, jego rodzaj i intensywność. Obumarłe organizmy w wyniku działania różnych procesów dostarczają glebie wielu składników, które są następnie wykorzystywane przez rośliny. Pokrywa roślinna pełni także istotną funkcję ochronną w stosunku do gleb, gdyż zapobiega ona jej erozji zarówno wodnej jak i eolicznej.