Zadanie 1 :Dach każdej wieży w zabytkowej warowni ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości 4 m i krawedzi bocznej rownej6 m.Litr farby wystarcza na pomalowanie 7m2(kwadrotowych)powierzchni .Ile litrów farby trzeba kupić aby dwukrotnie pomalować dach obu wieży .?
Zadanie 2:do zbudowania indiańskiego namiotu uzyto dwumetrowych tyczek.Szkielet namiotu przypomina ostrosłup prawidłowy szczesciokatny o krawedzi podstawy 90cm.Kątmiedzy przeciw ległymi tyczkami ma 60 stopni.Jaką dlugosc ma wystająca część tyczki.?czy chlopiec o wzroscie 1,60m bedzie mogł sie w tym namiocie wyprostować .?Czy 4,5m2 (kwadratowego) materiału wystarczy n pokrycie scian tego namiotu .?
Zadanie 3 Na pomalowanie 1mkwadratowego podłogi zużywa sie cwierć litra farby,Oblicz ile piecioliniowych pusz farby trzeba kupić na pomalowanie okrągłej sceny o srednicy 20 cm .?

POMÓŻCIE proszę : *

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:47:59+01:00
Zadanie 1.
a - 4 m - krawędź podstawy
b - 6 m - krawędz boczna
bok dachu jest trójkątem, musimy mieć wysokość tego trójkąta, aby obliczyć pole
Korzystamy z twierdzenia pitagorasa, rysujemy wysokość od wierzchołka do podstawy, która dzieli podstawę na 2 odcinki
a² + h² = b²
2² + h ² = 6²
h² = 36 -4
h² = 32
h = √32
h = 4√2
Liczymy powierzchnię ściany bocznej dachu
PΔ = 1/2* a*h
PΔ = 1/2 * 4 *4√2 = 8√2
Dwie wieże mają 8 takich ścian w kształcie trójkąta, ale należy je pomalować dwukrotnie więc 16 powierzchni jest do pomalowania
P = 16 * 8√2 = 128√2 = 180,48m²
Na 1m² potrzeba 7l farby, zatem:
180,48m² : 7l = 25,78 l
Odp. Na pomalowanie dwukrotnie powierzchni dwóch wież waowni należy kupić 26 litrów farby

Zadanie 2.
Tutaj zadanie 2 .
http://zadane.pl/zadanie/430186

Zadanie 3.
Tutaj zadanie 3 .

http://matma4u.pl/Ile-trzeba-kupic-farby-t7437.html
11 5 11