Ustal współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych
a) .......N₂ + ......O₂ ----> .......NO
B) .......SO₂ + .........O₂ ---> .........SO₃
C) ....P₄ + ......O₂ -----> ....P₄O₁₀
D) ......CuO + .......C ---> .....Cu + .....CO₂
E) .......K + .......H₂S ---> ....K₂S + ....CO₂
F ) ......Al + ......HCl ---> ......AlCl₃ + .....H₂
Zadanie jest z ćw .Chemia nowej ery dla klasy 1 gimnazjum (z nową ....) zad 80 z str. 78 :)

1

Odpowiedzi

2010-03-23T17:03:40+01:00
A) N₂ + O₂ ----> 2NO
B) 2SO₂ + O₂ ---> 2SO₃
C) P₄ + 5O₂ -----> P₄O₁₀
D) 2CuO + C ---> 2Cu + CO₂
E) .......K + .......H₂S ---> ....K₂S + ....CO₂ - to równanie reakcji jest źle, podczas powstawania soli w metodzie KWAS + METAL powstaje SÓL i WODÓR :P
2K + H₂S ---> K₂S + H₂
F ) 2Al + 6HCl ---> 2AlCl₃ + 3H₂
7 2 7