Wypisz trzy kolejne liczby całkowite nieparzyste z których największa jest liczba 2p-3, gdzie p= C :
a) wykaz ze suma tych liczb jest podzielna przez 3
b) wyznacz te liczby jesli wiadomo ze kwadrat liczby najmniejszej jest o 94 wiekszy od iloczynu dwoch pozostalych liczb

1

Odpowiedzi

2009-10-28T19:17:55+01:00
Liczba I 2p-7
liczba II 2p-5
liczba III 2p-3

(2p-7+2p-5+2p-3)/3=(6p-15)/3=[3(p-5)]/3=p-5
w tym równaniu taka kreska / to kreska ułamkowa


(2p-7)²=(2p-5)(2p-3)+94
4p²-28p+49=4p²-6p-10p+15+94
-28p+6p+10p=15+94-49
-12p=60 /:(-12)
p=-5
8 3 8