Odpowiedzi

2010-03-23T16:59:51+01:00
Już pisałam dzisiaj :P

Józef Piłsudski - naczelnik państwa, marszałek, premier. Dzięki jego staraniom Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.
Urodził się w Żułowie niedaleko Wilna 5 XII 1867 roku, a zmarł 12 V 1935 roku w Warszawie. Ojcem jego był Józef Piłsudski - komisarz Rządu Narodowego na Żmudzi w okresie powstania styczniowego. Matka - Maria - pochodziła z ziemiańskiej rodziny wileńskiej Billewiczów. Atmosfera domu rodzinnego, a zwłaszcza wpływ matki, którą bardzo kochał, ukształtowały jego umysłowość i charakter. Już we wczesnej młodości za działalność konspiracyjną przeciw Rosji został skazany na pięcioletni pobyt na Syberii. Po powrocie z zesłania i krótkim pobycie w Wilnie przeniósł się do Warszawy i stał się jednym z założycieli PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej). Ponownie został aresztowany, ale dzięki przyjaciołom uciekł do Galicji, a następnie do Londynu. Później wrócił do Krakowa. Znowu działał w PPS. W czasie wojny rosyjsko-japońskiej próbował namówić rząd japoński do wyrażenia zgody na utworzenie polskich oddziałów wojskowych do walki z Rosją, ale ten odmówił. wtedy Piłsudski postanowił utworzyć drobne oddziały lotne i wykorzystać je do walki z Rosją. Rzucone na Królestwo Kongresowe i Litwę miały one niepokoić władze rosyjskie - wysadzaniem posterunków, organizowaniem napadów na nie i osoby urzędowe. Niestety ten sposób walki nie dał rezultatów. Piłsudski przy pomocy K. Sosnkowskiego doprowadził do zorganizowania tajnej organizacji wojskowej - ZWC (Związku Walki Czynnej).
9 4 9