Trzeba odpowiedzieć a ,b c lub d proszę jeszcze o wyliczena bo dyrek sie będzie siepał na CZWARTEK!!!!!

1.Staś kupił 4 batony podał kasierce 10 zł i otrzymał 0.4 zł reszty.Jeśli x oznaczymy cenę 1 batona to treść zadania można opisac równaniem:
a)4x+0.4=10
b)4x+4=10
c)x+0.4=10
d)10-x=40
2.Za 2 kg truskawek i 1 kg czereśni zapłacono 12 zł a za 1 kg truskawek i 3 kg czereśni 20 zł 1kg truskawek kosztował:
a)9zł
b)4.9zł
c)5.6zł
d)3.2zł
3.Staś kupił 2 kg cukierków po 8 zł za kilogram i 4 kgcukierków po 11 zł za kilogram. Cena 1 kg mienszanki wynosiła
a)9 zł
b)11 zł
c)12 zł
d)10 zł
4.Mama kupiła dla Stasia książkę po okazyjnej cenie 45 zł była to cena po obniżce 25%.Przed obniżką książka kosztowała:
a)55 zł
b)60 zł
c)50 zł
d)65 zł
5.Właściciel sklepu zakupił towar za kwotę 2080 zł a sprzedał go za kwotę 2600 zł.Od zysku sprzedawca musi zapłacić podatek w wysokości 19%. Zysk po odliczeniu podatku wynosi:
a)435.2 zł
b)465.6 zł
c)421.2 zł
d)452 zł
6.Tata Stasia przejeżdża na rowerze 40 m w ciągu 5 sekund.Jadąc z taką prędkością pokonuje odległość z domu do sklepu w ciągu 4 minut.Odległość ta wynosi:
a)1.92 km
b)2.19 km
c)0.19 km
d)0.21 km
7.Staś kupił 2.8 kg jabłek za 10 zł.Ile kg jabłek mugłby kupić gdyby miał 15 zł:
a)3.8 kg
b)5 kg
c)4.2kg
d)4 kg
8.Dla jakich wartości parametru m funkcja y=(3+m)x jest funkcją malejącą:
a)m<3
b)m<-3
c)m>-3
d)m<3
9.Funkcja określona jest wzorem y=14x+2.Do wykresu funkcji należy pubkt:
a)(-2.-26)
b)(-2,13)
c)2,26)
d)(14,2)
10.Prosta która jest wykresem funkcji liniowej y=5x-12 przecina oś y w punkcie:
a)(0,5)
b)(5,0)
c)(12,0)
d)(0,-12)
11.Suma miar kontów wewnętrznych ośmiokąta foremnego wynosi:
a)810
b)1020
c)540
d)1080
12.Trawnik przed sklepem ma kształt trójkąta równobocznego o boku długości 12m.Jego pole wynosi:
a)36 pierwiastka z 3 m kwadratowego
b)36 m kwadratowych
c)36 pierwiastka z 2 m kwadratowego
d)72 m kwadratowe
13.Wskaż układ sprzeczny:
a){2x+3y=12
{5x-8y=1
b){4x+3y=2
{-2x+4y=-1
c){5x-y=6
{2x+y=-6
d){6x-2y=1
{-3x+y=-2
14.Najmniejszą liczbą naturalna spełniającą nierówność 5(x-3)+6x>9-(4x+5) jest:
a)3
b)0
c)1
d)2
15.12% wartości wyrażeni (-2)kwadrat *3/4+4- pierwiastek 1 9/16 wynosi:
a)4,5
b)3.3
c)0,45
d)0,33
19.Pole koła opisanego na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 6 cm i 8 cm wynosi:
a)64 pi cm kwadratowego
b)36 pi cm kwadratowego
c)25 pi cm kwadratowego
d)14pi cm kwadratowego

2

Odpowiedzi

2010-03-23T17:28:43+01:00
1)a
2)d
3)c
4)b
5)c
6)a
7)c
8)b
9)c
10)d
11)a
12)c
13)a
14)c
15)c
19)b
2 1 2
2010-03-23T17:41:15+01:00
1.A , bo 4x=10-0,4
2.D , robimy układ równań (I równanie : 2x+y=12 ;II równanie: x+3y=20; x-kilogram truskawek ,y-kilogram czereśni ; po obliczeniach wychodzi ze x=3,2)
3.D , bo (2*8+4*11)/6=10 [6kg-tyle kupił razem wszystkich]
4.B ,bo 75%x=45(po obliczeniach wyjdzie że x=60)
5.C ,bo 520*19%=98,8 ;520-98,8=412,2 (520 różnica kwot towaru)
6.A ,(z proporcji; I proporcja 40m----1/12(5 sekund zamienione na minuty) ; II proporcja x----4; czyli 1/12x=4*40
7.C ,(też proporcja) 10x=2.8*15
8.B, bo funkcja jest malejąca gdy a jest mniejsze od 0 w tym przypadku a=3+m, czyli 3+m<0;m<-3
9.A , bo po podstawieniu wychodzi że L=P -26=14*(-2)+2
10.D , za x trzeba podstawić 0 czyli y=-12
11.D , korzystamy ze wzoru (n-2)*180(n liczba kątów) po obliczeniach wychodzi 1080
12.A , Podstawiamy do wzoru na pole trójąta równobocznego a²√3/4 wychodzi nam 36√3m
13.D, jest sprzeczny ponieważ jak pomnożymy 2 równanie *(-2) to wyjdzie nam ze 6x-2y=4 2 wyklucza 1
14.D ,po obliczeniu tej nierówności wychodzi nam że x>1,27 .czyli najmniejsza liczba naturalna spełniająca to równanie to 2
15.Nie rozumiem jak byś to inaczej zapisał
19.C ,jeżeli koło opisane jest na trójkącie prostokątnym to jego przeciwprostokątna jest średnica tego koła(2r) liczymy przeciwprostokątną z pitagorasa dzielimy przez 2 i podstawiamy do wzoru na pole koła πr²
4 5 4