Odpowiedzi

2010-03-23T17:09:18+01:00
Rozwiąż zadania;
a)4x-3=3x+5 /-3x +3
x = 8


b)5x+2=7-3x /+3x -2
8x = 5 /:8
x = 5/8


c)3(x-1)=1
3x-3 = 1
3x = 4
x = 4/3

d)-6(x+1)=24
-6x-6 = 24
-6x = 30
x = -5


e)-7(x-2)=3x-1
-7x+14 = 3x-1 /+7x +1
10x = 15 /:10
x = 1,5


f)4(x-1)=6(1+x)
4x-4 = 6+6x /-4x -6
2x = -10 /:2
x = -5


4.
a)0,1x+0,2=-0,3 /-0,2
0,1x = -0,5
x = -5

b)0,25x+0,4=0,35
0,25x = -0,05
x = -0,2

c)1-0,2x=-0,3
0,2x = 1,3
x = 6,5

d)0,01x-1=0,1x-0,1
0,09x = 0,9
x = 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:12:00+01:00
A)4x-3=3x+5
4x-3x=5+3
x=8

b)5x+2=7-3x
5x+3x=7-2
8x=5 /:8
x=0,625

c)3(x-1)=1
3x-3=1
3x=1+3
3x=4 /:3
x=1⅓

d)-6(x+1)=24
-6x-6=24
-6x=24+6
-6x=30 /:(-6)
x=-5

e)-7(x-2)=3x-1
-7x+14=3x-1
-7x-3x=-1-14
-10x=-15 /:(-10)
x=1,5

f)4(x-1)=6(1+x)
4x-4=6+6x
4x-6x=6+4
-2x=10 /:(-2)
x=-5

zad.2.
a)0,1x+0,2=-0,3
0,1x=-0,3-0,2
0,1x=-0,5 /*10
x=-5

b)0,25x+0,4=0,35
0,25x=0,35-0,4
0,25x=-0,05 /:0,25
x=-0,2

c)1-0,2x=-0,3
-0,2x=-0,3-1
-0,2x=-1,3 /*(-5)
x=6,5

d)0,01x-1=0,1x-0,1
0,01x-0,1x=-0,1+1
-0,09x=0,9 /:(-0,09)
x=-10