Zad.1 Oblicz wartość wyrażeń :
a) - ( 5 ½+ 6 ½) : 2 =
b) ( 8,2 + 1,8 ) : (-¼) =
c) ( - 123 + 3 ) x 0,05=
d) -4000 x 0,01 =
e) - ( ⅓ x 21 - 1 ) =zad.2 Oblicz różnicę między podaną liczbą a jej zaokrągleniem do części setnych .
a) 0,68513 ≈ _________ , 0,68513 - ______ = _________
b) 8,50937 ≈ _________ , 8,50937 - ______ = _________
c) 4,27499 ≈ _________ , 4,27499 - ______ = _________
d) 100,006 ≈ _________ , 100,006 - ______ = _________
e) 43,0217 ≈ _________ , 43,0217 - ______ = _________

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T18:35:05+01:00
Zad.1 Oblicz wartość wyrażeń :
a) - ( 5 ½+ 6 ½) : 2 = -(12):2= -6
b) ( 8,2 + 1,8 ) : (-¼) = 10 : (-¼) = 40
c) ( - 123 + 3 ) x 0,05= (-120) x 0,05 = 6
d) -4000 x 0,01 = -40
e) - ( ⅓ x 21 - 1 ) = -(7-1) = (-6)zad.2 Oblicz różnicę między podaną liczbą a jej zaokrągleniem do części setnych .
a) 0,68513 ≈ 0,69 , 0,68513 - 0,69 = -0,00487
b) 8,50937 ≈8,51 , 8,50937 -8,51 = -0,00063
c) 4,27499 ≈ 4,27 , 4,27499 - 4,27 = 0,00499
d) 100,006 ≈ 100,01 , 100,006 - 100,01 = -0,004
e) 43,0217 ≈ 43,02 , 43,0217 - 43,02 = 0,0017Pomogłem?? Podziękuj
3 5 3
2009-10-28T18:42:29+01:00
1.
a) -12 :2 = -6
b) 9,3 : -1/4 = 9 3/10 : -1/4 = 93/10 * -4/1 = -186/5 = - 37 1/5
c) -120 * 0,05 = -6
d) -40
e) - (21/3 - 1) = - (7-1) = -6

2.
a) ≈ 0,69; 0,69 = -0,00487
b) ≈ 8,51; 8,51 = 0,00937
c) ≈ 4,27; 4,27 = 0,00499
d) ≈ 100,01; 100,01 = -0,004
e) ≈ 43,02; 43,02 = 0,0017

Proszę ;).
1 5 1