1.Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak,że czterech otrzymało odpowiednio ⅓,¼,⅙ i ⅕ całej zapłaty.Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik.
2.Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarczą im na 10 dni.Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o ⅙.Zapisz obliczenia.
3.Na mapie wykonanej w skali 1:250 000 droga łącząca dwie miejscowości ma długość tej trasy w rzeczywistości.Wyraź ją w kilometrach.Zapisz obliczenia.
4.Samochód,jadąc ze stałą prędkością pokonał 20km w ciągu 15 minut.Jaką odległość pokona ten samochód,jeśli będzie jechał z tą samą prędkością przez 2,5 godziny?
5.Uzupełnij,stosując notację wykładniczą:
7,8razy10⁸m= km
8,3razy10⁻⁵kg= g
4,7razy10⁶m²= ha= a
7,23razy10⁻³cm³= I
6.Zapisz podane liczby w kolejności od największej do najmniejszej:
a=5⁴⁵-5⁴⁴ b=125¹⁴*²⁵ c=(5¹⁵)³ d=15⁴⁴:3⁴³

(następne 6 zadań za chwile)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:06:45+01:00
Zad.1

1/3+1/4+1/6+1/5+x=1
Najmniejsza wspólna wielokrotność to 60 i taki będzie mianownik :)
20/60+15/60+10/60+12/60+x=1
57/60+x=1
x=3/60
x=1/20
Odp. Piąty pracownik dostał 1/20 zapłaty.

Zad.2

pełne racje - 10 dni
5/6 racji --x dni

5/6x=10
x=10:5/6
x=10*6/5
x=12 dni

Zad.3

1-----------250 000cm
19---------x

x=19*250 000=4750000cm=47500m=47,5kmZad.4

20km-15mi
x-150min
x=(20*150)÷15=200km
Odp. Pokona odległość 200km.

Zad.5

7,8 * 10(do potęgi 8) m = 78 000 km
8,3* 10 ( do potęgi minus piątej) kg = 0,083 g
4,7 * 10 (do potęgi 6) m² = 470ha= 47000a
7,23*10( do potęgi minus 3) cm³ = 0,00000723 l

Zad.6

a=5⁴⁵-5⁴⁴ = 5*5⁴⁴-5⁴⁴=4*5⁴⁴
b=125¹⁴*²⁵ = (5³)¹⁴*²⁵=(5³)³⁵⁰=5¹⁰⁵⁰
c=(5¹⁵)³=5⁴⁵=5*5⁴⁴
d=15⁴⁴:3⁴³ = 15*(5*3)⁴³:3⁴³=15*5⁴³*3⁴³:3⁴³=3*5⁴⁴

Odp.
d<a<c<b
1 5 1