Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:08:33+01:00
A) ....2...K + .......H₂S ---> ....K₂S + ....H₂

B) ...2..Fe₂O₃ +...3..C ----> ....4.Fe + ...3.CO₂
2010-03-23T17:08:46+01:00
A) ...2....K + .......H₂S ---> ....K₂S + ....H₂

B) ..2..Fe₂O₃ +..3..C ----> ..4...Fe + ..3..CO₂
2010-03-23T17:10:19+01:00
A) 2K + H₂S ---> K₂S + H₂
B) 2Fe₂O₃ + 3C ----> 4Fe + 3CO₂