Odpowiedzi

2010-03-23T17:13:33+01:00
Kazimierz Wielki otrzymał swój przydomek z dwóch powodów.
1- był bardzo rosłym mężczyzną.
2-zrobił bardzo wiele rzeczy dla Polski. Mówi sioę ze zastał Polske drewniana, zostawił murowaną.
Wprowadził bardzo wiele zmian., załozył nawet w Polsce pierwszy Uniwersytet w Krakowie.
Wprowadził nawet rewolucje pieniężną- wprowadzil wszędzie jednakowy system monet.
Był Wielki ponieważ miał wielkie zasługi dla Królestwa Polskiego.
7 4 7
2010-03-23T17:15:54+01:00
-zawarł pokój wieczysty w Kaliszu w 1343 roku z Krzyżakami w wyniku którego zakon zatrzymał Pomorze Gdańskie i ziemię Hełmińską, a oddał kujawy i ziemie dobrzyńską Polsce
-zdobył Ruś Halicką, dzięki czemu mógł rozwijać się handel na morzu czarnym
-zyskał istotne dochodu z prawa górniczego
-rozwinął handel dalekosiężny
-zbudował Akademię Krakowską w 1364 roku
-został ustalony jeden pieniądz 12 groszy od łana
-wprowadził nowy system administracyjny na czele którego stali starostowie
-powołał sąd królewski
-spisał odrębne statuty prawne dla Wielkopolski w Piotrkowie oraz w Malopolsce w Wiślicy
-Polskę zaczęto nazywać koroną Królestwa Polskiego
-kraj stał się monarchią stanową
-ustalono przymus drogowy i prawo składu
12 3 12