Sprawdź czy umiesz , uzupełnij i uzasadnij swoje rozwiązanie.

1.Suma dwóch liczb wynosi 29. Jedna z tych liczb jest o 5 większa od drugiej.Iloczyn tych liczb wynosi :

a) 200
b) 12
c) 204
d) 209

2.Lody z bitą śmietaną i rodzynkami kosztują 11 zł.Lody są 2 razy droższe od bitej śmietany i o 5 zł droższe od rodzynek.Cenę lodów (bez bitej śmietany i rodzynek) otrzymamy po rozwiązaniu równania :

A. t + 2t + t - 5 = 11
B. t + ½ t + t +5 = 11
C. t + ½ t + ½ t - 5 = 11
D. t + ½ t + t -5 = 11

3.Pan Wojtek jest teraz 2 razy starszy od swojego syna . 18 lat temu był od niego starszy 3 razy winika z tego że :

A.Pan Wojtek jest o 18 lat starszy od syna.
B.Syn pana Wojtka już od 18 lat jest pełnoletni.
C.Pan Wojtek 18 lat temu obchodził 50lat urodzin
D.Syn pana Wojtka jest uczniem szk. Podstawowej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:15:52+01:00
Zad.1

a=b+5
a+b=29
b+b+5=29
2b=24
b=12 a=29-b=29-12=17
a*b=12*17=204 odp C

Zad.2

t-cena lodów
t/2-cena bitej śmietany
t-5-cena rodzynek
t+t/2+t-5=11 odp D

2 4 2