1. Nazwij wyrażenia algebraiczne:
a) a+b d)a:7
b) a-b e) a2+b2
c) ab f) a2-2b2

z.2Krzyś kolekcjonował znaczki pocztowe. Układał w klaserze o n stronach. Na każdej stronie klasera miał już po k znaczków z Polski, po l znaczków z Litwy i po 1 znaczku z Japonii. Ile znaczków było w klaserze?

3.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego wzór na:
a) pole prostokąta o wymiarach d i s
b) pole trójkąta o długości boku p i wysokości w opuszczonej na ten bok,
c) pole rombu o długości przekątnych d1 i d2
d) pole równoległoboku o długości podstawy v i wysokości h opuszczonej na tę podstawę
e) pole deltoidu o długości przekątnych p1 i p2

4. Alicja kupiła 5 kg. ziemniaków po a zł za kilogram, 1kg. mąki po b zł, 2kg. pomarańczy po p zł. Ile kosztowały zakupy?

1

Odpowiedzi

2010-03-23T17:22:04+01:00
1)a)suma licz a i b
b)róznica liczbya i b
c)iloczyn liczb a i b
d)iloraz liczb a i 7
e)suma ilorazu liczb a i 2 przez b i 2
f)róznica ilorazu liczb a i 2 przez 2i b do kwadratu

2)n*(k+l+1)

3)a*d
b)(p*w):2
c)(d1*d2):2
e)(p1*p2):2

4.
(5*a)+(1*b)+(2*p)