Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:28:47+01:00
Piorun «potężne wyładowanie elektryczne pomiędzy dwiema chmurami albo pomiędzy chmurą a ziemią, któremu towarzyszy huk i błyskawica»

magnes
1. «ciało mające właściwości przyciągania przedmiotów z żelaza, niklu, kobaltu»

gleba
1. «biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowiąca podłoże życia roślin»

degradacja
1.«proces niszczenia środowiska i jego zasobów»
2.«rozkład związku chemicznego na związki o budowie prostszej»

monokultura
1. «system rolniczy polegający na wieloletnim uprawianiu na tym samym obszarze roślin jednego gatunku; też: gatunek roślin uprawianych tym systemem»
2. «teren takiej uprawy»

pole magnetyczne
«przestrzeń, w której występuje działanie sił magnetycznych»


P.S czy pisząc HAUDA chodziło ci o HAŁDĘ?
Jeśli tak to proszę:

hałda
1. «wysypisko odpadów górniczych i przemysłowych»
2. «składowisko kopaliny użytecznej na otwartym terenie»1 5 1
2010-03-23T17:28:49+01:00
Piorun - bardzo silne wyładowanie elektryczne w atmosferze
magnes - coś co wytwarza stałe pole magnetyczne
gleba - inaczej ziemia
degradacja - inaczej usuwanie, niszczenie, wyparowywanie
hałda - nasyp zrobiony często z popiołu albo śmieci, wysypisko
monokultura - pole uprawne na którym uprawia się coś od wielu lat
pole magnetyczne - stan przestrzeni w którym wyłapywane są ładunki elektryczne
2010-03-23T17:30:02+01:00
Piorun - wyladowanie elektrycze
magnes-ciało wykonane z materiału ferromagnetycznego o właściwościach magnetycznie twardych
gleba- warstwa litosfery
degradacja - zniszczenie wierzchniej warstwy próchniczej
hauda - ukształtowania powierzchni ziemi
Monokultura- system rolniczy lub leśny
pole magnetyczne-stan przestrzeni