Zadnanie 1
Jacek o 2 lata starszy od Agatki.Razem mają 12 lat.Ile mają kazdy z nich??
odpowiedz do zadania..
zadanie 2...
Gumka jest dwa razy tansza od ołówka.Razem kosztują 2.40 zł.Ile kosztuje gumka a ile ołówek?
zadanie 3........
Szklanka i spodek kosztują 2.20 zł.Szklanka o 2 zł drozsza od spodka...Ile kosztuje spodek a ile szklanka??
zadanie 4,....
Babcia Justyny lubi zbierać grzyby..Wczoraj znalazła kilka prawdziwków,o połowę mniej kozaków i 20 podgrzybków.Razem 35 grzybków.Ile kozaków i ile prawdziwków zebrała babcia Justyny?
zadanie 5.....
Suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest równa 84.Jakie to liczby?
zadanie 6....
W pewnym trujkącie jeden z kątów. jest cztery razy mniejszy od drugiego.i o 60 stopni mniejszy..od trzeciego....kąta jaki to trujkąt???

Zadania z Majcy!!!!!!!!!!!!!!PLIS WAZNE>>>>>>>REWANZYK I ODPOWIEDZ NAj<<

3

Odpowiedzi

2010-03-23T17:29:30+01:00
1.
agatka = x
jacek = x+2
x+x+2=12
2x=10
x=5
jacek ma 7 lat, a agatka 5 lat.
2.
gumka= x
ołówek= 2x
x+2x=2,40
3x=2,40
x=80
gunka kosztuje 80 gr a ołówek 1,60 zł.

3.
2,20-2=0,20
spodek koszyuje 0,20 zł, a szklanka 2 zł.

4.
prawdziwki= 2x
kozaki= x
podgrzybki= 20
x+2x+20=35
3x=15
x=5
prawdziwki=10
kozaki=5
podgrzybki=20

5.
84:3=28
28+(28-1)+(28+1)=84
sa to liczby 27, 28 i 29

6.
I kąt= x =20 stopni
II kat= 4x =80 stopni
III kat= x+60 =80 stopni
x+4x+x+60=180
6x=120
x=20


1 5 1
2010-03-23T17:42:25+01:00
Zadanie 1
x+x+2=12
2x+2=12
x=10/2
x=5
x+2=5+2=7
Odp. Agatka ma 5, a Jacek 7 lat.

Zadanie 2
x+2x=2,40
3x=2,40
x=0,80
2x=1,60
Odp.Ołówek kosztuje 80gr, a gumka 1,60zł

Zadanie 3
x+x+2=2,20
2x=0,20
x=0,10
x+2=2,10
Odp.Szklanka kosztuje 2,10zł a spodek 10gr.

Zadanie 4
x+2x+20=35
3x=15
x=5
2x=10
Odp.Babcia Justyna zebrała 5kozaków i 10prawdziwków.

Zadanie 5
x+x+1+x+2=84
3x=81
x=27
x+1=28
x+2=29
Odp.Te liczby to 27, 28 i 29.

Zadanie 6
x+4x+x+60⁰=180⁰
6x=120⁰
x=20⁰
4x=4*20⁰=80⁰
x+60⁰=20⁰+60⁰=80⁰

Odp. Jest to trójkąt ostrokątny.
1 5 1
2010-03-23T18:03:55+01:00