Odpowiedzi

2010-04-05T09:45:57+02:00

Ropa naftowa, potocznie zwana czarnym złotem jest to czarna ciecz, zbudowana jest z naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych, z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń.


Ropa naftowa występuje w Polsce w małych ilościach (wydobywa się ją w Zagłębiu pomorskim, w Barnówku i na Szelfie koło przylądka Rozewie, oczywiście wydobywa się na platformie wiertniczej)- roczne wydobycie jej określane się w granicach 700 tys. ton, choć warto zauważyć, iż wydobycie ropy naftowej zaspokaja około 1-2% zapotrzebowania Polaków.

 

Jeżeli chodzi już o cały świat, to ona występuje w Afryce np. w Nigerii, Ameryce południowej np. w Brazylii, Ameryce północnej np. w Stanach Zjednoczonych, rejonie Zatoki Perskiej np. w Iraku, w Eurazji np. w Rosji.


Jeżeli jesteśmy już przy ropie naftowej to należałoby wspomnieć o krakingu, a polega on na inicjowaniu kontrolowanego rozkładu długich węglowodorów zawartych w ciężkich frakcjach otrzymywanych w procesie rafinacji ropy naftowej, na związki o krótszych łańcuchach węglowych, takich jakie występują w benzynie. Powstają także nie zamierzone produkty o stosunkowo krótkich łańcuchach np. metan, LPG i koks.

 

Przeróbka ropy naftowej ma na celu otrzymywanie składników, takich jak: smary, paliwa, parafinę i asfalt. Niestety, trzeba użyć do ich otrzymywania metody rafinacji, by otrzymać wyżej wymienione składniki. Istnieją takie metody jak oczyszczanie ropy naftowej oraz uszlachetnianie w niej substancji, ponieważ to nadaje odpowiednio zamierzonych wcześniej specjalnych właściwości. Do wyżej wymienionej metody stosuje się destylacje, a także ekstraktacje, czyli fizycznie się doprowadza do oczyszczenia ropy naftowej, a jeżeli chodzi o chemiczny proces do tego prowadzony, to stosuje się różnego rodzaju zasady oraz kwasy.


Liczba oktanowa jest to liczba określająca odporność na niekontrolowany samozapłon paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym, który może powodować jego nie zamierzone spalanie. Liczba oktanowej jest równa procentowi objętości zawartości izooktanu w takiej mieszaninie.

Nie wiem czy wystarczy, ale może się coś przyda. ;-)

5 4 5