Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T17:44:06+01:00
A)Ba(OH)2+2HCl--->Ba(Cl)₂ + 2H₂O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻---> Ba²⁺ + 2Cl⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ---> 2H₂O
b)2LiOH+H2SO4--->Li₂So₄ + 2H₂O
2Li⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄³⁻ ---> 2Li⁺ + SO₄³⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ---> 2H₂O
d)Mg(OH)₂+H₂SO₄---> MgSO₄ + 2H₂O
Mg²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄³⁻ ---> Mg²⁺ + SO₄³⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ ---> 2H₂O