1.Przyporządkuj ponizszym obszarom rolniczym dominujace cechy rolnictwa.
a) Europa zachodnia
b) wielkie równiny prerii
c) strefa sahelu w afryce
d) wybrzeża zatoki gwinejskiej
A) w hodowli dominuje ekstensywne pasterstwo koczownicze
B) wyspecjalizowane rolnictwo plantacyjne
C) intensywne, wysoko towarowe, kapitałochłonne o małych zasobach pracy i duzej mechanizacji
2.. oznacz litere p- zdanie prawdziwe, b- zdanie błędne.
a) czynnikiem warunkujacym rozwój rolnictwa jest struktura agrarna, czyli wielkosc i typ wlasnosci gospodarstw .......
b) w basenie morza śródziemnego rosliny uprawiane na stoku południowym dojrzewają wczesniej, niz te na stokach północnych ......
c) najkorzystniejsze dla rolnictwa są klimaty równikowe, gdzie okres wegetacji roślin trwa cały rok ......
d) na żyzność gleby wpływa człowiek poprzez,np.nawożenie, meliorację........
e) chów zwierzat gospodarskich w mniejszym stopniu niz uprawy roślin zalezy od warunków przyrodniczych...........
proszę szybko o odpowiedz

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:52:35+01:00
1.
a) Europa zachodnia C) intensywne, wysoko towarowe, kapitałochłonne o małych zasobach pracy i duzej mechanizacji

b) wielkie równiny prerii - do tego nic nie pasuje (tu jest rolinctwo ekstensywne towarowe)

c) strefa sahelu w afryce A) w hodowli dominuje ekstensywne pasterstwo koczownicze

d) wybrzeża zatoki gwinejskiej B) wyspecjalizowane rolnictwo plantacyjne

2. oznacz litere p- zdanie prawdziwe, b- zdanie błędne.
a) czynnikiem warunkujacym rozwój rolnictwa jest struktura agrarna, czyli wielkosc i typ wlasnosci gospodarstw ....... P

b) w basenie morza śródziemnego rosliny uprawiane na stoku południowym dojrzewają wczesniej, niz te na stokach północnych ...... B

c) najkorzystniejsze dla rolnictwa są klimaty równikowe, gdzie okres wegetacji roślin trwa cały rok ...... B

d) na żyzność gleby wpływa człowiek poprzez,np.nawożenie, meliorację.......B

e) chów zwierzat gospodarskich w mniejszym stopniu niz uprawy roślin zalezy od warunków przyrodniczych........... P
proszę szybko o odpowiedz
1 5 1