Odpowiedzi

2010-03-23T17:37:25+01:00
Organy włądzy muszą być bezstronne. W państwie demokratycznym każdy obywatel trafktowany jest tak samo,a człowiek jest najważniejszą wartością Istnieje także wolność słowa i przestrzegane są prawa czlowieka. Respektowanie przez państwo praw człowieka i obywatela jest obowiązkiem, a wszelkie organy działają z woli narodu. Najważniejszą cechą demokracji jest władza sprawowana przez liczną grupę osób, a nie jednego władcę. Przyjrzyjmy się teraz państwu totalitarnemu. Można by stwierdzić, że jest ono przeciwieńswem państwa demokratycznego. Władza sprawowana jest przez jedną osobę lub partię pełniącą rolę przywódcy. Państwo nie daje obywatelom prawa prywatności. W państwie demokratycznym to ludzie pełnią najważniejszą rolę - w totalitarnym to miejsce zajmują isteresy i dobro państwa. Można zauważyć, że w państwach totalitarnych często stosuje się terror i przymus w stosunku do obywateli. Żelazne zasady wpajane są już w szkołach i szerzone przez media. Nie zwraca się uwagi na prawa ludzkie. Jednostka traktowana jest przedmiotowo. Naród zmuszany jest do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa. W państwach totalitarnych obowiązuje tylko jedna zasada ,,wszystko co nie jest zakazane jest obowiązkowe."

Chciałabym żyć w państwie demokratycznym , ponieważ takie państwo daje obraz przyszłości obywatelom i nie narzuca się czegoś pod przymusem.
1 1 1
2010-03-23T17:54:10+01:00
W państwie totaliarnym
- nie istnieje podział władzy; cała władza jest skupiona w rękach partii rządzącej i jej przywódcy, którzy zwykle dysponuje władzą dyktatorską.
- interes jednostki jest podporządkowany interesowi państwa( obywatel ma prawo wyznawać oficjalną ideologię państwa).
- władze łamią większość praw i wolności obywatelskich.
-wszelkie przejawy pluralizmu poglądów i postaw są bezwzględnie niszczone- opozycja nie ma możliwości działania
- państwo dysponuje rozbudowanym aparatem represji i przymusu i kontroluje wsszelkie przejawy życia obywateli.
PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE
- władza w państwie podzielona jest między kilka organów( najczęściej rząd, parlament, sądy), któtre wzajemnie się kontrolują.
-obywatele mają duży wpływ na funkcjonowanie państwa, biorą udział w podejmowaniu decyzji państwowych i mają możliwość kontrolowania władzy
- obywatele cieszą się dużym zyskiem praw i wolności obywatelskich, które są prawnie zagwarantowane
- obowiązuje zasada państwa prawnego
1 5 1